Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Zadania Polsko-niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego zawarte są już w jego w prawidłowo odczytanej nazwie. Najpierw trzeba wykluczyć jej złą interpretację. Nie chodzi nam o uprawianie akademickiej dyscypliny nauki zwanej filozofią, przez fachowców z Polski i Niemiec. Wręcz przeciwnie, widzimy w filozofii drogę prowadzącą do prawdy, dobra i piękna poprzez przezwyciężenie skostniałych światopoglądowych, religijnych, historycznych i politycznych uprzedzeń. Do wstąpienia na tę drogę zapraszamy wszystkich, którzy chcą zastanowić nad sensem bycia Polakiem albo Niemcem, aby przyznanie się do narodowego pochodzenia nie ograniczało, lecz wzbogacało nawzajem naszą osobowość o niepowtarzalny wkład, który oba narody wniosły do kultury ogólnoludzkiej. Wspólne szukanie prawdy, dobra i piękna zakłada wspólne tropienie i zwalczanie nieprawdy, zła i niechęci we wzajemnych stosunkach i to po obu stronach granicy. Idee te mają szansę zmienić rzeczywistość, jeśli staną się namiętnością nie mas, lecz konkretnych jednostek, które są adresatami i podmiotami naszych działań. Dlatego trudno nam dorównać kroku instytucjom, urzędom, ugrupowaniom politycznym, zajmującym się zawodowo „pojednaniem”, „zbliżaniem”, „europeizowaniem”, zależnym jednakże ideowo i finansowo od swoich aktualnych politycznych pracodawców. Nasze ideały są niezależne, bo ponadczasowe, jednakże nie pozaziemskie, bo staramy się razem z podobnie myślącymi ludźmi, wprowadzić je do naszej rzeczywistości. Nieobecność tych ideałów i wiedzy o związanej z nimi tradycji prowadzi do zatrważającego spłycenia stosunków polsko-niemieckich, kiedy to w imieniu naszych narodów występują panie Folta i Steinach, albo panowie Leper i Pawelka.

 

Towarzystwo powstało w roku 1988 z inicjatywy młodych filozofów na Uniwersytecie w Wuppertalu, którzy z jednej strony pragnęli przywrócić filozofii jej podstawowe zadanie - próbę interpretowania świata, w którym żyjemy, z drugiej strony chcieli wzbogacić dialog polityczny o wartości humanistyczne, bez których nie można sobie wyobrazić kultury europejskiej.

 

Jeszcze w czasach podziału Europy na bloki polityczne nawiązaliśmy kontakty ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetów, z „Solidarnością” i z samorządami lokalnymi.  Poza działalnością uniwersytecką prezentujemy mieszkańcom Kolonii, Düsseldorfu i Wuppertalu regularnie polskich myślicieli, artystów i polityków na spotkaniach prywatnych i w Centrum Kultury Europejskiej "Ignis" w Kolonii i w Kawiarni Filozoficznej w Wuppertalu.

 

Włączamy się też aktywnie w organizację dni kultury polskiej w różnych miastach niemieckich. Od piętnastu lat działamy jako Towarzystwo na Dolnym Śląsku, szczególnie na Ziemi Kłodzkiej. Pośredniczyliśmy również przy zawieraniu partnerstw miast polskich i niemieckich: Nowa Ruda - Castrop-Rauxel i Wuppertal - Legnica, pomiędzy Głuchołazami i Nieder Olm.

Piętnastoletnią tradycją stały się już nasze filozoficzno-artystyczne spotkania w Starej Morawie (Dolny Śląsk). Poświęcone one były różnym tematom: stosunkowi Ideologii do rzeczywistości, sztuce bez presji rynku, ekologii, społeczeństwu, państwu, regionom, drugiej wojnie światowej i jej konsekwencjom dla Polski i Niemiec. W Starej Morawie pow­­stały kompozycje muzyczne, obrazy i instalacje plastyczne dające wyraz spotkaniu prze­wa­żnie młodych artystów z regionem i jego mieszkańcami.

Naszą działalnością chcemy osiągnąć realizację humanistycznych wartości w różnych dzie­dzi­nach stosunków polsko-niemieckich. Dlatego też, członkami naszego towarzystwa nie są wy­łącznie filozofowie, lecz przedstawiciele różnych zawodów o zainteresowaniach huma­nistycz­nych..